ECO LOW PORTABLE TRAY TABLE

Item # E1000LG-w1

MADE IN THE USA

 

Light Grey ECO Low Portable Tray Table

4 White Nylon Straps
24″ x 15″ x 22″

13 lbs.

 

White Nylon